Stabiana (Iosephi Centonze Paginae)  ~  Homepage  Documenti

 

AA. VV.

Documenti su Pozzano

(1419-1506)

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

[Privilegio della regina Giovanna II]  

(8 settembre 1419)

 

 

Johanna Infanta Aragonum. 

Magnifico Doganero. 

Per la divocion portamo alle Venerabile Ecclesie de Sancta Maria ad Pozzano, de Santo Francisco, et de Santo Bartolomeo delle Monache di questa nostra città de Castello ad Mar havemo deliberato, che se li done un carlino per ogn'uno il Sabbato per elemosina de lo intrate di questa nostra Dogana: e volimo et ne ordinamo, che Sabbato per Sabbato alli Monisteri predetti debbete darli de nostre intrate uno carlino per ciascuno come di sopra; e questo, per essere così la intenzion e volontà nostra. Et tenereti la presente per vostra cautela, quale volimo ne sia sufficiente valida in lo rendere de vostri computi. Et non fati altrimenti, si amati la grazia nostra. 

Datum in Civitate nostra Castrimaris de Stabia 8. Septembris 1419.

 

(S. De' Ruggieri, Istoria della Immagine di S. Maria di Pozzano, II ediz., Castellamare 1859, p. 85)

 

*

 

[Breve del papa Giulio II]

(9 giugno 1506) 

 

 

Julius Divina Providentia PP. II. ad perpetuam rei memoriam. 

Piis fidelium votis, illorum praesertim, quae sacrae religionis dilatationem, et Divini cultus augmentum, et Animarum salutem conspiciunt libenter annuimus, eaque favoribus prosequimur opportunis. 

Dudum siquidem omnia beneficia Ecclesiastica animarum curam et sine cura apud sedem apostolicam tunc vacantia, et in antea vacatura collationi et dispositioni nostrae reservavimus, decernentes ex tunc irritum inane, si secus super iis a quoquam, quavis auctoritate scienter vel ignoranter contingeret attentari; cum itaque postmodum parochialis ecclesia Beatae Mariae de Puzzano Stabien. alias Castellimaris dioecesis, quam dilectus filius Hieronimus electus Lubricen. tempore provisionis et praefectionis per nos de persona sua ecclesiae Lubricen. tunc per obitum bonae memoriae Jacobi olim Episcopi Lubricen. extra Romanam curiam defuncti, pastoris solatio destitutae hodie factarum obtinebat, ex eo quod nos unionem, annexionem, et incorporationem dudum de dicta parochiali ecclesia mensae Stabien. seu Castellimaris cedente, vel decedente dicto Hieronimo, seu parochialem ecclesiam praedictam alias quomodolibet dimittente, aut illa quovis modo vacante, etiam apud sedem praedictam, tam ordinaria, quam forsan apostolica auctoritate sub quacumque forma, et expressione verborum factarum, ante omnia suspendendo, et annullando, eandem parochialem ecclesiam per provisionem et prefectionem praedictarum, harum serie vacare decernuimus, apud sedem eandem vacaverit et vacet ad praesens, nullusque de illa praeter nos hac vice disponere potuerit sive possit reservatione et decreto obsistentibus supradictis; et sicut exhibitae nobis nuper pro parte dilecti filii nobilis viri Gundisalvi Fernandi, carissimi in Christo filii nostri Ferdinandi Aragonum et Siciliae regis illustris in Regno Neapolitano generalis capitanei, et gubernatoris. Petitio continebat, scilicet, ut dicta parochialis Ecclesia dilectis filiis Francisco de Paula, ordinis fratrum Minimorum professori, ac dicto ordini pro perpetuis usu et habitatione fratrum eiusdem ordinis per eos perpetuo tenenda, regenda, et gubernanda concederetur, religionis propagatio, et di­vini cultus inibi non mediocriter succederet incrementum. Quare pro parte eiusdem Gundisalvi Fernandi asserentis fructus, redditus, et proventus dictae parochialis ecclesiae quinquaginta florenorum auri secundum communem exestimationem, valorem annum non excedere, nobis fuit humiliter, supplicatum, ut Parochialem ecclesiam praedictam Francisco et aliis fratribus ordinis huiusmodi concedere de benignitate apostolica dignaremur. Nos igitur, qui divini cultus augmentum et religionis propagationem, ac animarum salutem nostris potissime temporibus supremis desideramus affectibus, praefatum Gundisalvum Fernandi a quibusvis excomunicationis, suspensionis, et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis a iure vel ab homine quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes, et absolutum fore censentes, hujusmodi supplicationibus inclinati parochialem ecclesiam praedictam cum omnibus iuribus, et pertinentiis suis Francisco et ordini praefatis, pro perpetuis usu, et habitatione fratrum eiusdem ordinis per eos perpetuo tenendam, regendam, ac pro speciali domo dicti ordinis per Correctorem inibi pro tempore degentem, debite gubernandam, authoritate apostolica tenore praesentium concedimus, et assignamus: nec non fratibus in dicta ecclesia, seu illius domo de novo cum officinis, et aliis aedificiis necessariis aedificanda pro tempore degentibus cum omnibus et singulis praerogativis, gratiis, privilegiis, indultis, favoribus, exemptionibus, immunitatibus, libertatibus, et indulgentiis quibus alii fratres aliarum ecclesiarum et domorum dicti ordinis in specie et in genere utuntur, potiuntur et gaudent ac uti, potiri, et gaudere libere et licite valeant, de speciali gratia indulgemus, jure parochialis ecclesiae et cujuslibet alterius in omnibus semper salvo. Non obstantibus felicis recordationis Bonifacii Papae VIII. praedecessoris nostri, etiam illa, qua inter alia prohibetur, ne quivis Ordinum mendicantium professores nova loca ad inhabitandum recipere, vel recepta mutare praesumant absque sedis praedictae licentia speciali, faciente plenam et expressam ac de verbo ad verbum de hujusmodi prohibitione mentionem, et quibusvis aliis constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac dicti ordinis juramento, confirmatione apostolica, vel quavis firmitate alias roboratis, statutis et consuetudinibus, ceterisque contrariis quibuscumque. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae absolutionis, concessionis, assignationis, et indulti infringeret vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri et Pauli apostolorum eum se noverit incursurum. 

Datum Romae apud S. Petrum anno Incarnationis Dominicae MDVI. nonis Junii Pontificatus nostri Anno III .

 

(S. De' Ruggieri, Istoria della Immagine di S. Maria di Pozzano, II ediz., Castellamare 1859, pp. 96-99)

 

*

 

[Diploma del viceré Consalvo Fernando di Cordova]

(13 agosto 1506) 

 

 

Ferdinandus Dei gratia Rex Aragonum, utriusque Siciliae, Hierusalem ec. 

Consalvus Fernandez de Corduba Dux Terrae Novae, et S. Angeli, praedicti Domini Regis armorum Capitaneus, Vicerex, et locumtenens generalis. 

Reverendis in Christo patribus quibuscumque Archiepiscopis, Episcopis, Abbatibus, et aliis ecclesiasticis personis; et praesertim Episcopo Stabiensi, ejusque Vicario, capitulo, et clero ejusdem Civitatis; nec non aliis officialibus quibuscumque; et praecipue gubernatori ipsius civitatis Stabiensis, et aliis omnibus, ad quos spectabit et praesentes regiis fìdelibus consiliariis nobis carissimis

Quoniam SS. Dominus noster D. Julius Divina Providentia Papa II. venerabilibus viris Fratri Francisco de Paula Ordinis pro perpetuis usu et habitatione ipsorum perpetuo tenendam et regendam parochialem ecclesiam Beatae Mariae de Puzzano Stabiensis dioecesis vacantem per promotionem Reverendi Domini Hieronimi electi Lubricen. ad eandem episcopalem Ecclesiam concessit, prout in apostolicis bullis ex inde expeditis, et nobis originaliter praesentatis, sub datum Romae nonis Junii millesimo quincentesimo sexto (ad quas nos referimus) haec et alia latius continentur. Fuit nobis propterea pro parte dicti Patris Francisci de Paula exoratum, ut literas nostras exequutorias super captione possessionis dictae parochialis ecclesie, et fructuum perceptione, juxta formam dictarum apostolicarum bullarum, expedire facere vellemus. Nos autem volentes nos reddere conformes (ut par est) cum votis et ordinationibus apostolicis, tenore praesentium, nostra ex certa scientia, deliberate, et consulto, regia authoritate qua fungimur, vos omnes reverendos prelatos, et ecclesiasticas personas supradictas requirimus, et ortamur: Officialibus autem et subditis regiis praedictis dicimus, committimus, et mandamus expresse, quatenus ad omnem instantiam ipsorum fratrum praesentium exhibitione, possessionem dictae parrochialis ecclesie beate Mariae de Puzzano cum ipsius fructibus, juribus, redditibus, et proventibus libere traditis et assignetis, in ipsaque eosdem manuteneatis; deque fructibus et introitibus respondere integre faciatis juxta formam et tenorem dictarum Apostolicarum bullarum, quas ad unquem exquamini, et exequi faciatis justa ipsarum continentiam et tenorem pleniorem. Et contrarium non faciatis pro quanto vos ecclesiasticae personae regiae maiestati et nobis complacere cupitis: ceteri vero quantum gratiam regiam caram habetis, et poenam ducatorum mille cupitis evitare

Datum in Castello novo Neapolis die 13. Augusti MDVI. 

El Duca de Terranova.

 

(S. De' Ruggieri, Istoria della Immagine di S. Maria di Pozzano, II ediz., Castellamare 1859, pp. 99-100)

 

*

 

[Privilegio del viceré Consalvo Fernando di Cordova]

(28 agosto 1506) 

 

 

Ferdinandus Dei gratia Rex Aragonum, utriusque Siciliae, Hierusalem etc.

Consalvus Fernandez de Corduba Dux Terrae Novae, et S. Angeli, praedicti Domini Regis armorum Capitaneus, Vicerex et Locumtenens generalis. 

Universis singulis praesentium seriem inspecturis tam praesentibus, quam futuris. 

Ecclesiarum commoda libenter facere consuevimus, et praesertim earum quae reparationem indigent: sane cum nuper Ecclesiam Sanctae Mariae de Puzzano sitam in territorio civitatis Stabiensis, alias castrimaris de Stabia nobis instantibus et intercedentibus Sanctissimus Dominus noster D. Julius Divina Providentia Papa II. aggregaverit univerit Ordini Mininorum Reverendi Patris Fratris Francisci de Paula, in eademque ecclesia monasterium et conventum Fratres ipsius ordinis construere intendant, ut possint commodis dicti Monasterii prospicere, et modum aliquem habere in reparatione et costructione ipsius ecclesiae, nobis supplicaverunt, ut nomine dicti catholici Domini regis, cujus vices in hoc regno gerimus, Fratribus commorantibus in eodem monasterio potestatem et auctoritatem concedere vellemus, quod in quadam turri veteri sita et posita in pertinentiis et districtu dictae ecclesiae S. Mariae de Puzzano lanternam, seu fanum instruere, ponere, et aptare possint pro commodo navigantium, eaque jura et dirictus exigendi, seu exigi et percipi faciendi a navigantibus ipsis, qui exiguntur et percipiuntur in aliis civitatibus et terris hujus regni, in quibus dicta lanterna existit; nec non nobis supplicaverunt Fratres ipsi, ut etiam iis concedere vellemus dirictus omnes qui regiae curiae solvuntur per piscatores, qui piscantur in quodam angulo, brachio, seu reductu maris juxta dictam ecclesiam posito, qui dirictus ascendunt ad summam ducatorum sex, vel circa, anno quolibet. Nos enim supplicationibus hujusmodi inclinati, tendentibus praesertim ad constructionem, reparationem, et commodum dicti monasterii, tenore praesentium nostra ex certa scientia, deliberate, et consulto, regia auctoritate qua fungimur, eisdem fratribus commorantibus in eodem monasterio S. Mariae de Puzzano, et monasterio et ecclesiae ipsi S. Mariae in perpetuum potestatem, auctoritatem, et facultatem regio nomine concedimus, dictam lanternam, seu fanum in dicta Turri construendi, ponendi et aptandi, eademque jura omnia; et dirictus exigendi, ac exigi et percipi faciendi a navigantibus, quae exiguntur et percipiuntur in aliis civitatibus et terris hujus regni; nec non exigendi similiter et consequendi a piscatoribus, qui piscantur in eodem angulo, brachio, sive reductu maris juxta dictuin Monasterium et Ecclesiam, ut praedicitur, posito, omnes dirictus et jura per eosdem hactenus regiae curiae solvere consueta. Et ut praemissa suum sortiantur effectum, mandamus illustri magno hujus regni Camerario, ejusque Locumtenenti, Praesidentibus et Rationalibus regiae Camerae Summariae, ceterisque omnibus Officialibus, ad quos spectat, et quomodolibet spectare poterit in futurum, praesertim gubernatori seu Capitaneo, qui pro tempore fuerit in ipsa Civitate Castrimaris de Stabia, ejusdemque Universitati, et hominibus, ac Doganeriis, gabellotis, seu vectigalium, quorumcumque exactoribus et perceptoribus, et aliis quibuscumque, ad quos spectabit, et praesentes fuerint prasentatae, eorumque Locatenentibus, et substitutis praesentibus et futuris, quatenus, inspecta per eos forma praesentium, illas eisdem Fratribus observent et observari faciant inconcusse, juxta ipsarum seriem pleniorem, dubio, difficultate contradictione, et quacumque sinistra interpretatione cessantibus: et contrarium non faciant pro quanto gratiam regiam caram habent, et poenam ducatorum mille cupiunt evitare. In quorum fidem praesentes fieri fecimus magno regio pen­denti sigillo munitas. 

Datum in Castello novo Neapolis per magnificum V. J. D. Antonium Januarium Regium Consiliarium et Vice­protonotarium die 28 Augusti MDVI . 

El Duca de Terranova.

 

(S. De' Ruggieri, Istoria della Immagine di S. Maria di Pozzano, II ediz., Castellamare 1859, pp. 103-105)

 

(Da: S. De' Ruggieri, Istoria della Immagine di S. Maria di Pozzano e fondazione dell'antica e nuova Chiesa e Convento de' Frati Minimi nella città di Castellamare, Seconda Edizione, Castellamare 1859)

(Fine)

 

 Ex Tabulis Iosephi Centonze

 

 

 

 

per Stab...Ianus

Altri Documenti

Buon Viaggio con

 

© Copyright 1998-2007 Giuseppe Centonze — Castellammare di Stabia. Ultimo aggiornamento: 18 luglio 2007